UoR i MSR/MSSF 2015. 40 różnic w polskich i międzynarodowych przepisach

E-książki

Informacje

Mimo że ustawa o rachunkowości jest stopniowo harmonizowana z MSR, można doszukać się wielu rozbieżności między tymi regulacjami. Dotyczy to w szczególności wyceny aktywów i zobowiązań oraz ujmowania przychodów i kosztów. Sprawdź, jakie są różnice między MSR a polskimi zasadami...

Cena: 22,78 28,74 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie