Osadnictwo Kotliny Kolskiej

Nauki humanistyczne

Informacje

apo uro syrop

Przedłożony tom studiów dotyczący mezoregionu Kotliny Kolskiej jest ważkim komponentem strategii badawczo-edytorskiej projektu konserwatorskiego autostrady A2. Wynika apo uro syrop to już z samego usytuowania Kotliny w rejonie zmiany orientacji przebiegu doliny Warty z południkowego na równoleżnikowego.

Cena: 84,00
Dostępność: dostępny do tygodnia