Opowiad.wojenne w niemieckich i sowieckich kleszczach//

Biografie

Informacje

cząber górski

`Opowiadania wojenne. W niemieckich i sowieckich kleszczach` to wspomnienia opisujące losy Profesora Łopuskiego i jego bliskich w latach 1939-1947. Autor cząber górski był członkiem Armii Krajowej i uczestniczył w akcjach bojowych (m.in. na Rzeszowszczyźnie). Przebywał w 283 łagrze NKWD w Stalinogorsku....

Cena: 26,27
Dostępność: dostępny do tygodnia