Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

E-książki

Informacje

tylko tobie piosenka

Książka jest kompleksowym studium zagadnienia obowiązków o charakterze informacyjnym w umowach dotyczących usług finansowych, w tylko tobie piosenka szczególności kredytu, ubezpieczenia, poręczenia oraz usług inwestycyjnych. Autor omawia przesłanki, treść oraz skutki naruszenia obowiązków...

Cena: 82,17
Dostępność: sprawdź w sklepie