Korespondencja i papiery polityczne Jana Gwalberta Pawlikowskiego z lat 1904-1914

Literatura faktu, reportaż

Informacje

W Korespondencji i papierach... znajduje się 580 dokumentów różnej proweniencji: memoriałów politycznych, manifestów, deklaracji, programów, sprawozdań, rezolucji, ulotek wyborczych i agitacyjnych, rachunków finansowych, projektów ordynacji wyborczych, spisów działaczy Stronnictwa...

Cena: 59,42
Dostępność: dostępny do tygodnia