Hannah Arendt. Próba biografii intelektualnej

Literatura faktu, reportaż

Informacje

Michelle-Irene Brudny, filozof, amerykanistka, profesor uniwersytetu w Rouean, podejmuje próbę przedstawienia nowej biografii intelektualnej wybitnej myślicielki niemiecko-żydowsko-amerykańskiej, autorki wielkiego dzieła Korzenie totalitaryzmu (WAiP, 2008). Przedstawia drogę życiową...

Cena: 24,65
Dostępność: dostępny do tygodnia