Żużel w PRL-u. Sport żużlowy w Polsce w latach 1948-1989

E-książki

Informacje

Książka powstała na kanwie rozprawy doktorskiej autora, obronionej w 2015 roku na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to pierwsza praca doktorska w Polsce traktująca o historii jednego z najpopularniejszych sportów w naszym kraju.Sport żużlowy w Polsce...

Spis treści