Źródła nacjonalizmu żydowskiego

Religia i religioznawstwo

Informacje

W pracy przedstawiono oba problemy, tj. nacjonalizm żydowski i nacjonalizm arabski, konsekwentnie podobnie analitycznie. Oba nacjonalizmy miały swoich prekursorów i ideologów - i to zostało w pracy pokazane. [#8230;] Wartość pracy upatruję w następujących jej cechach: po pierwsze, jest...

Spis treści