Źródła i mechanizmy powstawania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach dostawcach technologii środowiskowych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Temat książki dotyczy istotnego i aktualnego zjawiska, jakim są ekoinnowacje produktowe tworzone w sektorze technologii środowiskowych, a konkretniej źródła i mechanizmy ich powstawania. W kontekście coraz silniejszego nacisku ze strony polityki publicznej na implementowanie rozwiązań...

Spis treści