Zadania dla Asów Klasa 2

Podręczniki

Informacje

Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole, w domu, a także w świetlicy jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres http://www.funkychic.pl/ umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 2. Można stosować je do pracy indywidualnej zarówno z dzieckiem zdolnym, jak i mającym...

Spis treści