Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Jednym z najistotniejszych rodzajów ryzyka, które oddziaływuje na firmę jest tzw. ryzyko strategiczne, stanowiące główny temat niniejszego optymalizacja procesów biznesowych opracowania. Waga podjętego tematu wynika często z niedostrzegania lub niedoceniania przez instytucje niebezpieczeństw, jakie niesie ryzyko...

Spis treści