Więzi społeczne, sieci społeczne

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

10 Pack Poppers room Aromas

Autorzy analiz podjętych w tomie koncentrują się na zagadnieniach uwikłania współczesnego człowieka w różne całości społeczne., ale także wskazują 10 Pack Poppers room Aromas z jednej strony na ich niedostatek, ograniczone w nich uczestnictwo, z drugiej na podejmowane indywidualnie, w grupach i w...

Cena: 36,31
Dostępność: dostępny od ręki