Więzi społeczne, sieci społeczne

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autorzy analiz podjętych w tomie koncentrują się na zagadnieniach uwikłania współczesnego człowieka w różne całości społeczne., ale także wskazują z jednej strony na ich niedostatek, ograniczone w nich uczestnictwo, z drugiej na podejmowane indywidualnie, w grupach i w...

Spis treści