Waldorfski program nauczania

Książki dla nauczycieli

Informacje

Szkoły waldorfskie są znane ze swej awangardowej roli w dążeniach o niezależność szkół od instytucji państwowych oraz innych grup szkoła językowa piastów nacisku. Są również pionierami w zakresie struktur organizacyjnych opartych na kolegialnych samorządach złożonych z nauczycieli i rodziców. Szkoły...

Spis treści