Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym

E-książki

Informacje

W monografii omówiono m.in. pojęcie konsumenta w polskim i europejskim systemie prawnym, charakter prawny oraz rodzaje spraw o ochronę konsumentów, wynajem kopertownic ze wskazaniem, które z nich mogą być rozpoznawane i rozstrzygane w postępowaniu cywilnym. Przedmiotem analizy są także relacje europejskiego...

Spis treści