Południk spotkania

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka Joanny Roszak zasługuje ze wszech miar na uwagę. jest świetnie napisana. To zarówno efekt niekwestionowanego talentu jej silnik liniowy autorki, ale również następstwo nabytej umiejętności interpretacji. Czytelnik może uczestniczyć w wielogłosowej grze, w której konfrontują się różne...

Spis treści