Kodeks karny. Komentarz

E-książki

Informacje

Tadeusz Bojarski profesor doktor habilitowany, profesor zw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; wieloletni kierownik Katedry litery przestrzenne łódź Prawa Karnego i Kryminologii, dyrektor Instytutu Prawa Karnego UMCS; autor wielu prac z zakresu prawa karnego, prawa...

Spis treści