Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym

E-książki

Informacje

Klauzule generalne stanowią jedno z najbardziej dyskutowanych zagadnień zarówno na gruncie prawa publicznego, jak i prawa prywatnego. Wzbudzają wątpliwości nie tylko na etapie ich definiowania oraz umiejscowienia w systemie norm i uregulowań prawnych.Klauzule generalne zapewne przyczyniają...

Spis treści