Kalendarz przedszkolaka Box + Czarodziejskie obrazki

Dla dzieci

Informacje

To integralny pakiet materiałów dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Główną ideą opracowanych zadań jest dezynsekcja łódź umożliwienie dzieciom samodzielnego działania i indywidualnego dochodzenia do celu.Pakiet stanowi doskonałą pomoc w osiągnięciu dojrzałości...

Spis treści