Judycjalizacja postępowania administracyjnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przedmiotem monografii jest próba kompleksowego zbadania procesu judycjalizacji postępowania administracyjnego, rozumianej jako jego formalizowanie oraz wprowadzanie do postępowania administracyjnego wzorców pochodzących z procedur sądowych. Autor dokonuje analizy zakresu judycjalizacji...

Spis treści