Jest tyle do powiedzenia 2 Język polski Podręcznik Część 1

Podręczniki

Informacje

Lekturze, pracy z tekstem i kształceniu kulturowemu towarzyszy ściśle z nimi zintegrowana nauka o języku jako narzędziu komunikacji i sposobie http://centrum-futurum.pl/ widzenia świata. W sposób planowy i konsekwentny podręcznik uczy, jak sprawnie, poprawnie i skutecznie porozumiewać się z innymi, podpowiada, jak...

Spis treści