Integrowana ochrona upraw rolniczych Tom 1 Podstawy integrowanej ochrony

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W tomie 1 podano podstawowe definicje i aktualne przepisy prawne. Opisano metody agrotechniczne, znaczenie odmian odpornych na choroby, metody biologiczne i ochronę organizmów pożytecznych oraz zapylaczy, sygnalizację agrofagów, technikę wykonywania zabiegów, odporność agrofagów,...

Spis treści