Indywidualne programy edukacyjne IV etapu

Podręczniki

Informacje

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne zostały przygotowane z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalistach pracujących z uczniami z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, a także studentach pedagogiki specjalnej. Proponowany...

Cena: 11,60
Dostępność: dostępny od ręki