Ich rewizjonizm

E-książki

Informacje

Esej Stanisława Brzozowskiego "Ich rewizjonizm" został napisany w połowie 1907 roku. Tekst po raz pierwszy został opublikowany standard wymagań dla kompetencji cyfrowych w "Przeglądzie Społecznym", nr 22 z 22 VII i nr 23 z 29 VII 1907 r.

Spis treści