Historia w tekstach źródłowych 3

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

W tomie III zawarte zostały źródła dotyczące okresu I wojny światowej i lat międzywojennych. Zasada układu materiału w każdym z tomów jest taka sama: w pierwszej części tomu znajdują się wypisy do historii powszechnej, w drugiej - do historii Polski.

Spis treści