Gdańsk Moje korzenie

Historia

Informacje

Wspomnienia Warmińskiego dokumentują prawie czterdziestoletni los jednej rodziny gdańskiej, przez wiele lat żyjącej w mniejszościowym otoczeniu polskim http://www.flexlean.pl/ i większościowym niemieckim. Tę prawie sagę rodzinną, spisaną miejscami bez emocji, w której autor odgrywa pierwszoplanową rolę,...

Spis treści