Bukieciarstwo i dekoracje roślinne HORTPRESS

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

Pierwszy polski podręcznik adresowany do nauczycieli i uczniów szkół ogrodniczych. którzy w programie naucznia mają zajęcia z bukieciarstwa. Podręcznik w sposób przystępny i zrozumiały prezentuje wiadomości z teorii florystyki. Zawiera wiele praktycznych wskazówek, dotyczących...

Spis treści