Bóg wiary i rozumu

Religia i religioznawstwo

Informacje

Głównym celem tej książki jest przedstawienie filozoficznych i teologicznych wyjaśnień, które są konieczne do ukazania, że chrześcijańskie tajemnice #8211; na przykład te związane z nauką o Trójcy, odkupieniu, łasce, sakramentach i Kościele #8211; można głosić jako sensowne i...

Spis treści