Białoruś mapa 1:750 000 Jana Seta

Geografia

Informacje

Mapa Białorusi w skali 1:750 000. Mapa przedstawia dokładną sieć drogową. Na odwrocie spis ponad 6000 miejscowości zapisanych czcionką łacińską.

Spis treści