Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Ekonomia i finanse

Informacje

W opracowaniu przedstawiono wybrane metody badań rynku, metody statystyczne oraz inne metody ilościowe. Analizę przypadków dobrano tak, by ukazać łatwość ich stosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. Dzięki zaprezentowaniu odpowiednich...

Spis treści